Má celoživotní vzdělávání u nás na růžích ustláno?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 12. 12. 2019

Místo konání: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Severní sál, 2.patro

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Klára Bezděková / MŠMT
Ondřej Horák / Centrum občanského vzdělávání
Eva Kavková / EKS, Expertní komora kariérového
Tomáš Langer / EPALE
Lukáš Němec / ČMKOS
Miloš Rathouský / Svaz průmyslu a dopravy ČR

Otázky

Co považujete z navržených hlavních směrů strategie za nejdůležitější? Co tam naopak chybí?
S jakými rolemi aktérů ve vzdělávání tato strategie počítá (veřejných a soukromých škol, neziskových organizací, zřizovatelů, univerzit)?
Jak by měl vypadat obsah strategie, aby posloužil jako zadání pro revizi RVP? Na základě čeho zredukujeme učivo na 50 %?
Co se musí stát, aby byla S2030+ všeobecně společensky přijatá?
Jak zajistit, aby byla tato strategie úspěšně implementována?

Moderátor

Miroslav Hřebecký / EDUin