K jakým hodnotám vychovává dnešní škola?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 17. 05. 2018

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1 (Velký sál)

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Michal Broža / Informační centrum OSN
Jana Churáčková / ZŠ Eden
Vojtěch Ripka / Ústav pro studium totalitních režimů
František Tichý / Přírodní škola
Martinus Karthus Urza / Svoboda učení
Andrea Vedralová / Škola Můj Projekt

Otázky

Jak se projevuje, k jakým hodnotám vychovává škola?
Je to vědomé nebo nevědomé působení?
Jací lidé vyrostou z dnešního způsobu vzdělávání? A jak moc to má škola ovlivňovat?
Co s tím, když není soulad mezi rodinou a školou?
Jak učitel ovlivňuje osvojování postojů dětí?
Jak se projevuje, že škola určitými hodnotami žije?

Moderátor

David Klimeš / novinář