Změny v členské základně SKAV

V červnu 2020 došlo k obměně v členské základně SKAV. Tu nyní tvoří 30 organizací a asociací. Připojila se k nám Lipka, jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Lipka má ve svých aktivitách široký záběr, věnuje se napříč všem věkovým skupinám od malých dětí po dospělé.

Toto jsou slova zástupců organizace: „Motivace k připojení ke SKAV je nasnadě. Je to platforma pro smysluplnou diskusi o progresivních změnách ve vzdělávání, což je v souladu s naší vizí. Chceme společnost, která dokáže vidět svět v souvislostech. A jak naše nosné téma napovídá, vzděláváním a všestrannou osvětou usilujeme o společnost natolik citlivou k přírodě, že v budoucnu nebude potřeba žádných Lipek ani jejich vzdělávacích aktivit.“

Jsme rádi, že Lipka doplní různorodost témat, na která se naši členové zaměřují, a těšíme se na spolupráci. Zároveň děkujeme organizaci Člověk v tísni, která se rozhodla nebýt přímým členem stálé konference, za dlouhodobý přínos ke konstruktivní debatě.  Podle zástupců organizace Člověk v tísni jsou důvody tyto: “Jak je pestrost názorů v interní diskusi obohacující, při formulaci veřejných stanovisek opakovaně zjišťujeme, že vidíme díky rodinám, které podporujeme, jiné priority, než kam směřuje většinový názor SKAV. Je zřejmé, že komunikace s veřejností a politickými aktéry, která by vyhovovala všem, nebude dostatečně konkrétní, stanoviska výrazná, doporučení srozumitelná.” 

Těšíme se na příležitosti vzájemné spolupráce v dalších oblastech.

Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+

SKAV, z. s., byl iniciátorem Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+, které 19. 6. 2020 podepsalo sedm významných platforem ve vzdělávání. Kromě SKAV jsou signatáři: Asociace krajských vzdělávacích zřízení, z. s., Asociace ředitelů základních škol ČR, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s., Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna a Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.

Partnerství, které podpisem Memoranda vzniklo, se hlásí ke Strategickým cílům z Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+ a stanovuje si tyto zahajovací specifické cíle:

Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR:

Číst více

Shrnutí česko-slovenských online debat „Nouzový stav ve vzdělávání / řešení a příležitosti ČR a SR

Nabízíme Vám shrnutí 5. česko-sloveských online debat, které organizoval SKAV v období 30. 4. – 28. 5. 2020. Tento materiál slouží jako podklad pro poslední online debatu za účasti zástupkyň českého a slovenského SKAV a ministrů školství obou zemí 4. 6. 2020 (12:30–13:30 hod.).

Celé shrnutí si můžete přečíst zde.