Setkání lídrů. Revize RVP z různých úhlů pohledu

Revize rámcového vzdělávacího programu (RVP) z různých úhlů pohledu byla tématem aktuálního Setkání lídrů. To v rámci Iniciativy úspěch pro každého žáka uspořádala Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Cílem setkání bylo sdílet různé pohledy a přesvědčení o tom, jakou změnu má přinést a jak má probíhat velká revize RVP.

V debatě například zaznělo:

  • Jak má vypadat struktura RVP a kompetenční rámec?
  • Jak podpořit změnu v praxi?
  • Jaká rizika máme očekávat a jak je řídit?
  • Jak pro revizi získat učitele?

Veškeré výstupy jsou k dispozici ZDE (prezentace, videozáznam, tisková zpráva, …)

6 globálních kompetencí Michaela Fullana

Profesor Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka představil v rámci své přednášky: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně koncept Hlubokého učení. Jde o propojení globálních kompetencí (6Cs) a akademických znalostí. Společně s jeho týmem v organizaci New pedagogies for deep learning spolupracují se školami v 10 zemích světa. Z jejich zkušeností a řady výzkumů vyplývá, že dochází k proměně role (nejen těchto) škol. “Škola přestává být místem, kde se jen předávají vědomosti z generace na generaci, a začíná být místem, kde se tvoří budoucnost. Školy se stávají hybateli změn, prostorem, kde lze řešit skutečné problémy dneška.” O kterých kompetencích Michael Fullan a jeho tým tedy mluví? Jedná se o rozvíjení charakteru, občanství, komunikaci, kritické myšlení a řešení problémů, spolupráci a kreativitu.