Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu

Tato publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Jak vylepšit vzdělávání v Česku? Renomovaný školský reformátor zná recepty

V exkluzivním rozhovoru Markéty Hronové (Hospodářské noviny) Michael Fullan hovoří o tom, že wellbeing a dobré výsledky ve vzdělávání jdou ruku v ruce, dále o nutnosti vzájemné spolupráce a podpoře učitelů, a také, co přineslo on-line vzdělávání.

S Michaelem Fullanem budete mít možnost debatovat “naživo” 20.4. na Konferenci Úspěch pro každého žáka!

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.