Otevíráme registraci na konferenci Úspěch pro každého žáka 3. 11. 2020

Otevíráme registraci a srdečně vás zveme na avizovanou online konferenci k aktuálním tématům vzdělávací politiky. Místo původního dubnového termínu se sejdeme v úterý 3. listopadu 2020, a to online!

S PROGRAMEM I S ŘEČNÍKY se můžete dopředu seznámit na webu konference ucimekvalitne.cz.

Na konferenci vystoupí prof. Andy Hargreaves, vládní konzultant mnoha zemí na “střední článek ve vzdělávání” a emeritní profesor Bostonské univerzity. Dalším řečníkem bude Olli-Pekka Heinonen, bývalý finský ministr školství a současný ředitel finské Národní agentury pro vzdělávání. Virtuálně se budete moci setkat i s Miroslavem Hřebeckým z EDUin a se Silvií Pýchovou ze Stálé konference asociací ve vzdělávání a s dalšími odborníky z českého vzdělávacího prostředí. 

Číst více

Změny v členské základně SKAV

V červnu 2020 došlo k obměně v členské základně SKAV. Tu nyní tvoří 30 organizací a asociací. Připojila se k nám Lipka, jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Lipka má ve svých aktivitách široký záběr, věnuje se napříč všem věkovým skupinám od malých dětí po dospělé.

Toto jsou slova zástupců organizace: „Motivace k připojení ke SKAV je nasnadě. Je to platforma pro smysluplnou diskusi o progresivních změnách ve vzdělávání, což je v souladu s naší vizí. Chceme společnost, která dokáže vidět svět v souvislostech. A jak naše nosné téma napovídá, vzděláváním a všestrannou osvětou usilujeme o společnost natolik citlivou k přírodě, že v budoucnu nebude potřeba žádných Lipek ani jejich vzdělávacích aktivit.“

Jsme rádi, že Lipka doplní různorodost témat, na která se naši členové zaměřují, a těšíme se na spolupráci. Zároveň děkujeme organizaci Člověk v tísni, která se rozhodla nebýt přímým členem stálé konference, za dlouhodobý přínos ke konstruktivní debatě.  Podle zástupců organizace Člověk v tísni jsou důvody tyto: “Jak je pestrost názorů v interní diskusi obohacující, při formulaci veřejných stanovisek opakovaně zjišťujeme, že vidíme díky rodinám, které podporujeme, jiné priority, než kam směřuje většinový názor SKAV. Je zřejmé, že komunikace s veřejností a politickými aktéry, která by vyhovovala všem, nebude dostatečně konkrétní, stanoviska výrazná, doporučení srozumitelná.” 

Těšíme se na příležitosti vzájemné spolupráce v dalších oblastech.