Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku

Přinášíme výsledky veřejného šetření ke střednímu článku, na kterém jsme v projektu Partnerství 2030+ spolupracovali s Technologickým centrem Akademie věd ČR od 20. dubna do 20. května 2021. Páteční Prezentaci výsledků jsme shrnuli do tiskové zprávy. S kompletními výsledky se můžete seznámit ZDE, shrnutí těch hlavních je ZDE a také ve formě prezentace ZDE. Videozáznam z prezentace můžete zhlédnout ZDE.

Studie Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích

V rámci projektu Partnerství jsme vydali ve spolupráci s PAQ Research srovnávací studii  Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích. Tento materiál popisuje, jak se v 5 vybraných zemích, které mají výborné výsledky v oblasti vzdělávání i wellbeingu žáků, daří dosahování těchto cílů. Autory studie, která vznikla díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a Nadace RSJ, jsou Štěpán Kment, Václav Korbel a Daniel Prokop. Materiál, který slouží i jako inspirace pro stanovení indikátorů pro Partnerství 2030+, si můžete přečíst zde.

Pozvánka na Prezentaci výsledků a panelovou diskusi k veřejné konzultaci ke střednímu článku ve vzdělávání

Srdečně Vás zveme na Prezentaci výsledků a panelovou diskusi k veřejné konzultaci ke střednímu článku ve vzdělávání. Uvidíme se online v pátek 11. 6. od 10:00 do 12:00.

Veřejná konzultace ke střednímu článku probíhala od 20. dubna do 20. května 2021. V projektu Partnerství 2030+ jsme ji organizovali ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR. S výsledky šetření nás seznámí Michal Pazour.

Následné panelové diskuse se budou účastnit: Martina Běťáková z MŠMT, Jiří Krist z NS MAS, Zdeněk Slejška z NF Eduzměna, Oldřich Vávra ze SMS ČR, David Šimek ze SMO ČR, Vladimír Srb z Partnerství 2030+

Akcí bude provázet Silvie Pýchová.

Diváci budou moci sledovat streamovanou akci na Facebooku Partnerství. Zde bude také možné pokládat dotazy do panelové diskuse.

Za finanční podpory Nadace České spořitelny a Nadace RSJ.

Více informací o Veřejné konzultaci naleznete ZDE.

Ke studiu středního článku doporučujeme videoprezentaci členů pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+ a MŠMT.

Vydáváme překlad článku Michaela Fullana: Vedení ze středu. Systémová strategie

Článek nabízí český překlad celosvětově nejcitovanější definice “středního článku” a systémové strategie “vedení ze středu”. Najdeme zde také praktické příklady ze dvou různých zemí (Kanada, Nový Zéland).

Tento stručný text by si měl přečíst každý, kdo chce kvalifikovaně přemýšlet o středním článku a o konceptu “vedení ze středu”. Fullan vysvětluje, proč v dnešní době není možné úspěšně řídit státní vzdělávací strategie pouze z ministerstva, a proč současně není reálné očekávat, že se inovace ve školách budou plošně šířit zdola. Na základě svých praktických zkušeností ukazuje, kudy podle něj vede cesta.

Překlad článku vydává SKAV, z. s. v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Celý článek ZDE.

 

Přepis přednášky Michaela Fullana: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky

Přepis vystoupení Michaela Fullana na konferenci Úspěch pro každého žáka 2021.

Překlad: Kateřina Ešnerová
Rok vydání: 2021

Profesor Michael Fullan z Kanady byl hlavním řečníkem konference Úspěch pro každého žáka v roce 2021. Toto je přepis jeho hlavního vystoupení v češtině.

Představuje v něm pohled na systémové změny ve vzdělávání a učení žáků, přičemž vychází ze své dlouholeté praxe coby vládní konzultant hned v několika zemích. Fullan věří, že pandemie je příležitostí k reflexi vzdělávacích systémů: “Hlavním cílem není jen přežít covid, byť i to je důležité, ale také dopracovat se k výrazně lepšímu systému.”

Přednášku rozdělil do dvou tematických kategorií: První kategorie jsou obecnější úvahy o kultuře změn (jak zavádět a realizovat změny co nejefektivněji, jak se ve vzdělávacím systému učit, jak se učit v rámci školy, jak se školy učí od sebe navzájem, jaký je vztah mezi strategiemi a jejich realizací na místní úrovni). Druhá tematická část se věnuje hlubokému učení, tedy novému přístupu k učení jako takovému, kde jde o propojení globálních kompetencí a akademických znalostí. “Já si myslím, že náš model kompetencí, i ten váš, bude ku prospěchu jednotlivým studentům, ale zároveň i zásadním způsobem posílí důvěru ve společnosti. A to je úloha vzdělávání. Dnes i do budoucna,” vybídnul v závěru své přednášky.

Překlad zajistila Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka (uspechzaka.cz) v roce 2021, za finanční podpory Nadace České spořitelny.

CELÝ PŘEPIS ZDE.