Video ze slavnostního podpisu Memoranda o Partnerství 2030+