Výroční zpráva SKAV za rok 2019

V naší Výroční zprávě se můžete dočíst, jak se nám dařilo v minulém roce plnit naše poslání.