6 globálních kompetencí Michaela Fullana

Profesor Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka představil v rámci své přednášky: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně koncept Hlubokého učení. Jde o propojení globálních kompetencí (6Cs) a akademických znalostí. Společně s jeho týmem v organizaci New pedagogies for deep learning spolupracují se školami v 10 zemích světa. Z jejich zkušeností a řady výzkumů vyplývá, že dochází k proměně role (nejen těchto) škol. “Škola přestává být místem, kde se jen předávají vědomosti z generace na generaci, a začíná být místem, kde se tvoří budoucnost. Školy se stávají hybateli změn, prostorem, kde lze řešit skutečné problémy dneška.” O kterých kompetencích Michael Fullan a jeho tým tedy mluví? Jedná se o rozvíjení charakteru, občanství, komunikaci, kritické myšlení a řešení problémů, spolupráci a kreativitu. 

Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku

Přinášíme výsledky veřejného šetření ke střednímu článku, na kterém jsme v projektu Partnerství 2030+ spolupracovali s Technologickým centrem Akademie věd ČR od 20. dubna do 20. května 2021. Páteční Prezentaci výsledků jsme shrnuli do tiskové zprávy. S kompletními výsledky se můžete seznámit ZDE, shrnutí těch hlavních je ZDE a také ve formě prezentace ZDE. Videozáznam z prezentace můžete zhlédnout ZDE.