Výsledky konzultace prvních návrhů Pracovních skupin Střední článek a Wellbeing

V únoru 2021 v sedmi zakladatelských střešních organizacích Partnerství 2030+ proběhly zpětnovazební workshopy, kde vedoucí experti a členové Pracovních skupin Střední článek a Wellbeing společně reflektovali první pracovní návrhy podoby středního článku vedení regionálního školství a opatření na podporu wellbeingu učitelů a žáků. Výsledky stěžejních otázek si můžete prohlédnout na přiložené infografice.

 

Výsledný návrh půjde do veřejné konzultace, která bude vyhlášena 20. 4. na Konferenci Úspěch pro každého žáka 2021  za účasti světového leadera ve vzdělávání Michaella Fullana. V další etapě budou návrhy zapracovány do cílů a aktivit organizací, které se chtějí zapojit do jejich pilotáže. Vyzkoušená a osvědčená podoba středního článku by mohla být plošně zavedena do praxe od roku 2027.