Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: O čem svědčí vysoký počet odkladů povinné školní docházky