Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak zařídíme, aby se budoucí učitelé skutečně vzdělávali podle nového kompetenčního rámce?