Prezentace výsledků veřejného šetření ke střednímu článku a panelová diskuze