Jakou roli mají hrát zřizovatelé v řízení kvality škol?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 04. 12. 2014

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Filip Kuchař / vedoucí odboru školství, Městská část Praha 7
Vít Lesák / metodik oddělení lokálních koncepcí, Agentura pro sociální začleňování
Světlana Sojková / bývalá vedoucí odboru školství, Městský úřad Sokolov
Vít Šnajdr / ředitel ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora
Kamil Ubr / vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina

Otázky

Jaké by mělo být rozložení pravomocí na ose ministerstvo, zřizovatel, ředitel?
Jakou roli mají hrát zřizovatelé v metodickém vedení škol?
Jaké mají pole působnosti ve financování škol?
Nakolik mají vstupovat do oblasti evaluace škol?
Nakolik mohou nastavovat podmínky pro rovné příležitosti ve vzdělávání?
Mají mít obce například svoje vlastní strategie rozvoje vzdělávání?

Moderátor

Bohumil Kartous / EDUin


Navazující mediální výstupy

Role zřizovatelů v řízení kvality škol je klíčová pro rozvoj vzdělávání v obci