Co máme očekávat od Národní rady pro vzdělávání?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 20. 11. 2014

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Jiří Kulich / ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER, Horní Maršov
Miloš Rathouský / zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání a kohezní politiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Karel Rýdl / prorektor, Univerzita Pardubice
Zdeněk Slejška / ředitel EDUin
Arnošt Veselý / zástupce ředitele Institutu sociologických studií FSV UK

Otázky

Proč potřebujeme Národní radu pro vzdělávání?
Co by takový orgán měl řešit?
Jaký bude mít reálný vliv a za jakých podmínek?
Jak může ovlivnit kvalitu vzdělávání?
Jak by mělo vypadat složení rady a jak budou její členové vybíráni?
Kdo by měl takové radě předsedat? Proč?

Moderátor

Tomáš Feřtek / EDUin


Navazující mediální výstupy

Národní rada pro vzdělávání? Existuje dobrá i špatná varianta