Nakolik naplňují jednotné přijímací zkoušky na SŠ Strategii 2020?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 18. 09. 2014

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Alfréd Dytrt / ředitel Gymnázia Jateční, Ústí nad Labem, místopředseda Asociace ředitelů gymnázií
Jitka Jarošová / ředitelka Evangelické akademie - Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy
Jindřich Kitzberger / Centrum školského managementu PedF UK, ředitel pro pedagogiku a koncepci, Duhovka Group
Jiří Nekuda / ředitel Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, předseda Asociace hotelových škol
Marta Pečeňová / rodič, předsedkyně sdružení Za sklem, koordinátorka Naděje pro autismus
Ivan Smolka / ředitel Waldorfského lycea, zástupce SKAV

Otázky

Potřebujeme jednotné přijímací zkoušky? Proč?
Jaká rizika nese jejich zavedení?
V čem to pomůže základním školám a v čem středním?
Jak to (ne)pomůže samotným žákům?
Jak má být přechod žáků ze základních na střední školy realizován? Proč byl zvolen právě tento model?

Moderátor

Tomáš Feřtek / EDUin


Navazující mediální výstupy

Podívejte se na závěry Kulatého stolu: Co si myslí o jednotných přijímačkách ředitelé středních škol?