Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 25. 05. 2017

Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Iva Cichoňová / ředitelka, ZŠ Angel, Praha 12
Olga Doležalová, učitelka / Společnost Montessori ČR, SKAV
Daniela Růžičková / garantka ICT a Člověk a svět práce, Národní ústav pro vzdělávání
Karel Tomek / metodik, Národní ústav pro vzdělávání
Jan Tupý / spoluautor koncepce RVP ZV

Otázky

K čemu má kurikulum v systému sloužit?
Jak se má změnit, aby to pomáhalo učení dětí?
Co by mělo v RVP zůstat zachováno v současné podobě? A proč?
Co se ve stávajícím kurikulu naopak neosvědčilo?
Jak by měla probíhat jeho revize? A jak se to děje ve skutečnosti?
Co bude změna kurikula obnášet pro školy? Co je potřeba, aby po revizi následovalo?

Moderátor

Zdeněk Slejška / EDUin