Stanovisko SKAV k situaci v řízení regionálního školství

Hlavní body stanoviska:

Za prioritní požadavky v současné situaci ve školství SKAV považuje následující:

1. Je nutné zbavit se v řízení školství kabinetního rozhodování a dosáhnout otevřenosti MŠMT k diskusi se všemi aktéry vzdělávání.

2. Získávání dat potřebných pro řízení vzdělávacího systému považujeme za důležité, ale je nutno zastavit používání neadekvátního nástroje, jímž je plošné, srovnávací testování. Získávání dat pro řízení nemůže být zaměňováno ani se zpětnou vazbou pro žáky a učitele.

3. Tvorba a zavádění systému profesního růstu učitelů i kurikulární reforma a revize RVP musí být založeny na maximální participaci těch, jichž se týkají.

Celé stanovisko ZDE.

Červnový kulatý stůl na téma: Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního školství?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s., uspořádaly dne 21. 6. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 kulatý stůl na téma:
Co očekáváme od nového ministra v oblasti regionálního  školství?
Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
  • Co je možné udělat pro skutečné zlepšení výsledků žáků?
  • Je nutné v tuto chvíli měnit způsob financování českých škol?
  • Jakým způsobem bychom měli podporovat dobrou pedagogickou praxi?
  • Jakým směrem by se měl vyvíjet projekt plošného testování a potřebujeme ho doopravdy?
  • Kam bude směřovat revize Rámcových vzdělávacích programů?
Pozvání k diskusi přijali: PhDr. Ondřej Hausenblas, zástupce SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.; PhDr. Miroslava Kopicová, bývalá ministryně školství, ředitelka Národního vzdělávacího fondu o.p.s.; Mgr. Ondřej Liška, bývalý ministr školství, předseda Strany zelených; Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR; Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., vedoucí katedry sociální a veřejné politiky, Institut sociologických studií  UK FSV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

Pozvánka na dubnový kulatý stůl na téma: Co doopravdy říká o našem školství zpráva OECD?

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které pořádáme dne 19. 4. 2012 od 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Pozvání k diskusi přijali: Ing. Michaela Šojdrová, ČŠI; PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK; PhDr. Martin Chvál, Ph.D., NÚV, Pedagogická fakulta UK; RNDr. Pavla Polechová, CSc., ČOSIV.
Pozvánka je k dispozici ZDE.

Březnový kulatý stůl – výstup

Cílem březnového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelkou profesi.
Může být šestinedělní kurz a dvouletá odborná podpora dostatečnou kvalifikací pro pedagoga? Je rozumné otevírat šoly pedagogickým laikům? Potřebujeme ve šolách specialisty z nepedagogických oborů? Co mohou přnést pedagogičí laici do škol a za jakých okolností? Jaká jsou rizika programů jako je Teach for America? Jak by mohla vypadat domácí obdoba pedagogického programu Teach for America?
Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
Jennifer Ventimiglia, absolventka programu Teach for America, stipendistka Fulbrightova programu v ČR
Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o.s., Kritické myšlení, o.s.
Karel Rýdl, prorektor Univerzity Pardubice
Iva Stuchlíková, členka Akreditační komise ČR, Pedagogická fakulta JČU

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu, prezentace J. Ventimiglia, zvukové záznamy.