Stanovisko SKAV k situaci v řízení regionálního školství

Hlavní body stanoviska:

Za prioritní požadavky v současné situaci ve školství SKAV považuje následující:

1. Je nutné zbavit se v řízení školství kabinetního rozhodování a dosáhnout otevřenosti MŠMT k diskusi se všemi aktéry vzdělávání.

2. Získávání dat potřebných pro řízení vzdělávacího systému považujeme za důležité, ale je nutno zastavit používání neadekvátního nástroje, jímž je plošné, srovnávací testování. Získávání dat pro řízení nemůže být zaměňováno ani se zpětnou vazbou pro žáky a učitele.

3. Tvorba a zavádění systému profesního růstu učitelů i kurikulární reforma a revize RVP musí být založeny na maximální participaci těch, jichž se týkají.

Celé stanovisko ZDE.