Únorový kulatý stůl – výstup

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: Jakou revizi RVP si přejí učitelé základních a středních škol?

Jak revize RVP může přispět ke zlepšování výsledků vzdělávání? Co si myslí učitelská veřejnost o rámcových vzdělávacích programech? Jak často a jakým způsobem by měla probíhat revize RVP? Kdo by měl formulovat zadání pro revizi RVP a kdo kontroluje, zda byla provedena dobře či špatně? Měli by do revize RVP mluvit i učitelé? A jak to zařídit? Víme, jak podobné revize probíhají v zahraničí?Jak současná revize RVP ovlivní proměnu našich škol?

Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
Mgr. Tomáš Pavlas, odborný pracovník, NÚV
PhDr. Stanislava Krčková, bývalá ředitelka VÚP
RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Nymburk, předseda Asociace gymnázií ČR
Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo nám., Praha, předseda PAU, prezident APU

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu, prezentace T. Pavlase, prezentace S. Krčkové, kompletní zvukový záznam.