Výstupy z kulatého stolu SKAV a EDUin – 14. března

Již třetí letošní kulatý stůl SKAV a EDUin se konal v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání (www.ceskomluvi.cz) dne 14. 3. 2013 v ZŠ Vodičkova.

Věnovali jsme se tématu: Jak udělat z učitelské profese ceněné polování?

Panelové diskuze se zúčastnili: N. Křístek (Unie center pro rodinu a komunitu), J. Kuhn (Asociace ředitelů gymnázií ČR), J. Štercl (Asociace pedagogů ZŠ ČR) a L. Teplý (MŠMT)

Do diskuze bylo i tentokrát zapojeno publikum. Výstupy budeme postupně doplňovat.

Pozvánka

Výstupy z diskuze ve skupinách