Červnový kulatý stůl se věnoval Strategii 2020

Je za námi poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin před letními prázdninami. Akce proběhla 12. června 2014 (10 – 12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1, a věnovali jsme se tématu:

Kam povede náš vzdělávací systém Strategie 2020?

Pozvání do panelové diskuze přijali: K. Laurenčíková (SKAV, ČOSIV), J. Nantl (Středoevropský technologický institut), P. Pavlík (MŠMT), A. Pons (OECD), J. Straková (ÚVRV PedF UK), J. Zelený (Svaz průmyslu a dopravy)

Pozvánka

Prezenatce A. Pons (OECD) v češtině a v angličitně

Tisková zpráva EDUin