SKAV se připojuje k iniciativě Jsme Evropa

SKAV sdružující 36 členských organizací se připojuje k iniciativě Jsme Evropa. S dalšími nevládními neziskovými organizacemi a aktivními občany tímto děkujeme Evropské unii za dlouhodobou podporu občanské společnosti v Česku.

Díky tomu, že jsme součástí Evropského společenství, jsme profesionalizovali naši práci a stali se odolnějšími. Jsou z nás partneři státu, byznysu i evropských institucí v řešení řady systémových otázek ve vzdělávání. Získali jsme mezinárodní kontakty a prestiž. Cítíme spoluzodpovědnost za budoucnost Česka v Evropské unii.

Už posláním jedné z našich zakládajících organizací NEMES bylo zasazovat se o systémovou proměnu školské politiky, vzdělávání a podpořit školy ve změnách vedoucích k jejich demokratizaci, humanizaci a liberalizaci, aby tato proměna byla v souladu se změnami probíhajícími v celém Česku. 

Naší rolí je přispět k naplňování hodnotového rámce Desatero SKAV. Naší vizí je společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založená na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.

Další zdroje:

Už posláním NEMES, což jsou kořeny SKAV, bylo zasazovat se o systémovou proměnu školské politiky, vzdělávání a školy ve směru jejich demokratizace, humanizace a liberalizace, aby tato proměna byla v souladu s ostatními změnami v naší republice – ekonomickými, právními, společenskými, kulturními – a s jejím místem v Evropě a ve světě.  

Proto vítáme možnost být součástí Evropského společenství. Profesionalizovali jsme naši práci a stali se odolnějšími. Jsou z nás partneři státu, byznysu i evropských institucí v řešení řady systémových otázek. Získali jsme mezinárodní kontakty a prestiž. Evropa nás svou politikou podporuje, abychom se stali rovnocennými partnery státu. 

A to vše nám umožňuje naplňovat hodnotový rámec SKAV, především jeho první bod: Usilujeme o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.

https://www.jsmeevropa.cz/cz