Prohěhl prosincový kulatý stůl k situaci ředitelů škol

Prosincový Kulatý stůl SKAV a EDUin se uskutečnil 12. 12. 2013 (10 – 12 hod.) v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Diskutováno bylo téma:

Ředitel školy versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?

Pozvání do panelové diskuze přijali: P. Němeček (viceprezident Asociace ředitelů ZŠ), J. Procházka (bývalý předseda školské rady ZŠ TGM Poděbrady), J. Stárek (předseda Asociace ředitelů ZUŠ), M. Štiková (předsedkyně Školské komise, Svaz měst a obcí ČR) a J. Krejčí (MŠMT).

Pozvánka