Výstupy z Kulatého stolu SKAV a EDUin – 4. dubna

Předposlední Kulatý stůl SKAV a EDUin, který jsme realizovali v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání, se konal 4. dubna v ZŠ Vodičkova, Praha 1. Tentokrát jsme se věnovali tématu:

Jak máme ověřovat, co se děti ve školách naučily?

Panelové diskuze se zúčastnili:  L. Dobešová (Respektovat a být respektován), P. Kubala (Prázdninová škola Lipnice, Česká cesta, s.r.o.), E. Micková (RPIC-ViP, s.r.o.), J. Trunda (ZŠ Vratislavova, Praha, PedF UK) a I. Zejdová (Waldorfská škola Semily).

Do diskuze bylo opět zapojeno i publikum.

Pozvánka

Výstupy z diskuze ve skupinách ZDE.

Odkaz na online diskuzi k tématu je ZDE.