Lednový kulatý stůl (19. 1. 2012) – výstup

Cílem prosincového kulatého stolu bylo se prostřednictvím odpovědí na následující otázky dozvědět: K čemu mohou či nemohou být výsledky plošných testů užitečné?

Jaké jsou zkušenosti z pilotního testování?
Jak budou testy ověřovat dosažení standardu?
Jakým způsobem se bude měřit přidaná hodnota školy?
Jak budeme zjišťovat klima na školách?
Přinese testování učitelům využitelné informace?
Jak budeme ověřovat netestovatelné části standardů vzdělávání?
Kdo poskytne školám potřebné technické vybavení pro zajištění testování?
Jak budou zajištěny srovnatelné podmínky pro testované žáky, pokud jich část bude používat počítač a část tištěnou formu testů?

Pozvání na tento kulatý stůl přijali tito panelisté:
RNDr. Jana Straková, Ph.D., výzkumná pracovnice, ISEA
Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D., výzkumný pracovník, Scio, s.r.o.
Mgr. Maja Bihelerová, ředitelka ZŠ Bílá 1, Praha 6
Ing. Václav Nádvorník, zástupce ředitele, ZŠ Londýnská

Setkání moderoval Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Odkazy: zápis z kulatého stolu prezentace J. Strakové prezentace J. Dvořákakompletní zkukový záznam videozáznam otázek položených ČŠI.