Modelový školní vzdělávací program – povinné osnovy, nebo pomoc slabým školám?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 24. 03. 2011

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Zdeněk Brož / ředitel ZŠ Chrudim
Michal Černý / ředitel ZŠ Klánovice
Stanislava Krčková / VÚP
Martin Krejza / MŠMT ČR
Miroslava Škardová / SKAV, Step by Step

Otázky

Budou muset školy upravit své ŠVP podle doporučených osnov?
Zastaví vzorové osnovy kurikulární reformu?
Plánuje ministerstvo školství přípravu modelového školního vzdělávacího programu (ŠVP)?
Co by měl modelový ŠVP splňovat, aby přinesl školám užitek?
Jaký je vztah mezi vzdělávacími standardy, modelovým ŠVP a vývojovými kontinui?

Moderátor

Tomáš Feřtek / EDUin