Březnový kulatý stůl (2011) – výstup

Březnové setkání kulatého stolu mělo za úkol vyjasnit, zda modelový školní vzdělávací program bude fungovat jako povinné osnovy nebo má za cíl pomoci školám, které měly potíže s vytvářením ŠVP.

Organizátoři formulovali řadu dílčích otázek, jejichž zodpovězení mělo přispět k získání odpovědi na zásadní otázku, jaký záměrem bylo vytvoření uveřejněných osnov MŠMT motivováno. Byly připraveny následující otázky:
• Budou muset školy upravit své ŠVP podle doporučených osnov?
• Zastaví vzorové osnovy kurikulární reformu?
• Plánuje ministerstvo školství přípravu modelového školního vzdělávacího programu (ŠVP)?
• Co by měl modelový ŠVP splňovat, aby přinesl školám užitek?
• Jaký je vztah mezi vzdělávacími standardy, modelovým ŠVP a vývojovými kontinui?

Pozvání na kulatý stůl přijali tito panelisté:
• Mgr. Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim
• Mgr. Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice
• PhDr. Stanislava Krčková, VÚP
• Ing. Martin Krejza, MŠMT ČR
• Mgr. Miroslava Škardová, SKAV (Step by Step)

Zápis z kulatého stolu.