Zářijový kulatý stůl (2010) – výstup

Zkušenosti učitelů a ředitelů škol s úpravami a revizemi ŠVP

Cílem zářijového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
● V čem jste měnili ŠVP a proč?
● Co by školám pomohlo při úpravách ŠVP?
● Jak si školy s úpravami poradily?
● Narážíte při potřebných změnách na omezení daná RVP?
● Je třeba měnit RVP? Pokud ano, v čem a jak?
● Jaký postoj má k úpravám ČŠI? Jak často se s nimi setkává?

Téma vzbudilo u pracovníků v oblasti školství značný ohlas – po prázdninách byli v hojném počtu přítomni jak pracovníci odborných instituci, představitelé MŠMT, tak i řada zástupců škol, a to i mimopražských.

Zápis z kulatého stolu.