Únorový kulatý stůl se zabýval otázkou, zda zavést povinný předškolní ročník

Únorový Kulatý stůl SKAV a EDUin si kladl otázku:
Povinný předškolní ročník,  ano či ne?

Debata se uskutečnila 19. 2. 2015 (10-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Pozvánka

Článek o kulatém stole

Stanovisko SKAV