Stanovisko SKAV k novele zákona č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících