Stanovisko SKAV k navrhovanému znění Hlavních směrů revize RVP ZV

Celé stanovisko si můžete přečíst ZDE.