Prosincový kulatý stůl (2010) – výstup

Plošné testování – cesta vpřed nebo zpět?

Prosincový kulatý stůl se zabýval problematikou plošného testování, zda je ho možno považovat za přínos nebo má negativní dopady. Panelisté se měli vyjadřovat k následujícím dílčím otázkám:
● Pomůže plošné testování v uzlových bodech českému školství? A jak?
● Co hrozí v případě (ne)zavedení plošného testování?
● Kdo by měl testování realizovat?
● K čemu by testování (ne)mělo sloužit?
● Jaké jsou zkušenosti s testováním v zahraničí (kladné i záporné)?

Aktuální téma prosincového kulatého stolu přilákalo i v předvánočním čase nezvykle vysoký počet účastníků. Kromě představitelů odborných institucí byla přítomna i řada zástupců škol, a to jak základních, tak i středních.

Zápis z kulatého stolu. Money won is twice as sweet as money earned