Výstupy ze zářijového kulatého stolu k mezigeneračnímu učení

Setkání se konalo v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 za podpory Francouzského institutu v Praze a MŠMT. Cílem kulatého stolu bylo prezentovat francouzské a české příklady mezigeneračního vzdělávání a diskutovat o jeho přínosech. Příspěvky, týkající se oblasti mezigeneračního vzdělávání, přednesli tito odborníci:

– Carole Gadet, francouzská expertka zabývající se otázkami mezigeneračního vzdělávání: Projekt Ensemble demain;

– Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., FF MU, Brno: Výzkum Mezigenerační učení v rodině;

– Ing. Dana Steinová, CCV KD Vltavská, Praha: Projekt Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata;

– Mgr. Pavel Sumec, ZŠ Sedmikráska o. p. s, Rožnov pod Radhoštěm: Projekt Příběhy dvou generací

Prezentace: Milada RabušicováPavel Sumec Dana Steinová

Zápis z kulatého stolu

Pozvánka