Pozvánka na březnový kulatý stůl na téma: Teach for America aneb jak v USA získávají zajímavé lidi pro učitelskou profesi

SKAV, o.s. a EDUin, o.p.s. Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které tentokrát pořádáme ve spolupráci s Fulbrightovou komisí.  Kulatý stůl se koná dne 22. 3. 2012 od 10.00 hod. mimořádně v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1).

Kulatý stůl bude zahájen přednáškou Jennifer Ventimiglia, absolventkou programu Teach for America (TFA), který se snaží získat pro učitelskou profesi vzdělané lidi z jiných oborů. Na přednášku bude navazovat diskuze s domácími odborníky. Svou účast v odborné diskuzi přislíbily prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, členka Akreditační komise ČR, a PhDr. Hana Košťálová, členka výboru SKAV, o. s., Kritické myšlení, o. s.

Pozvánka ZDE.