Kulatý stůl v září se věnoval jednotným přijímacím zkouškám

První Kulatý stůl SKAV a EDUin v novém školním roce věnoval tématu:

Nakolik jednotné přijímací zkoušky na SŠ naplňují Strategii 2020?

Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 18. 9. 2014 (10 – 12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Panelové diskuze se zúčastnili: A. Dytrt (Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, Asociace ředitelů gymnázií), J. Jarošová (Evangelická
akademie – VOŠ sociální práce a SOŠ), J. Kitzberger (Centrum
školského managementu PedF UK, ředitel pro pedagogiku a koncepci, Duhovka Group, a. s.), J. Nekuda (Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, Asociace
hotelových škol), M. Pečeňová (Za sklem, o. s., Naděje pro autismus) a I. Smolka (Waldorfské lyceum, SKAV)

Pozvánka

Článek s výstupy z kulatého stolu