Listopadový kulatý stůl (2010)- výstup

Podpora výuky průřezových témat

Listopadové setkání kulatého stolu se týkalo podpory výuky průřezových témat (dále jen PT). Organizátoři formulovali řadu dílčích otázek, jejichž zodpovězení může naznačit, nakolik se zavedení průřezových témat osvědčuje.

Dílčí otázky:
• Jaká byla reflexe koncepce PT v rámcových vzdělávacích programech po prvních letech výuky?
• Jaká jsou východiska pro koncepci metodické podpory PT?
• Jak probíhala práce na tvorbě doporučených očekávaných výstupů (DOV) a kdo se do přípravy metodické podpory zapojil?
• Jak v listopadu 2010 vypadají doporučené očekávané výstupy k PT? K čemu mohou být užitečné a jak s nimi dále pracovat?
• Co přinesly doporučené očekávané výstupy nového, co znamenala jejich tvorba pro reflexi PT a jejich současnou podobu v kurikulárních dokumentech?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, jako obvykle zástupci škol tvořili menší část publika.

Zápis z kulatého stolu.

Prezentace: