Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu fyzických trestů ve škole i v rodině

Listopadový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal už 12. 11. a věnoval se tomuto tématu:

Považujeme facku za legitimní výchovný prostředek?
Jak se v České republice stavíme k fyzickým trestům ve výchově?
Jak mají učitelé reagovat na agresivní chování žáků?
Jakou podporu potřebují učitelé, aby takové situace zvládali profesionálně?
Kde je hranice mezi zodpovědností školy a rodičů za chování žáků?
Debata se uskutečnila v ZŠ Vodičkova , Praha 1, 12. listopadu (10-12,30 hod.).