Květnový kulatý stůl (2010) – výstup

Školství řízené daty: Co potřebujeme znát a neznáme – a jak se to dozvíme?

Cílem květnového kulatého stolu bylo hledat odpovědi na následující otázky:
• Jak by mohlo fungovat školství, které by bylo řízeno s oporou o data?
• Které údaje jsou potřebné k řízení školství?
• Které údaje jsou k dispozici a které chybějí?
• Jak je možné potřebné údaje získávat?
• Jak se získanými údaji dále nakládat?
• Jaká rizika jsou spojená se způsoby získávání a využívání údajů?

Téma vzbudilo zájem především pracovníků odborných institucí, řídící sféry na úrovni státu i krajů, přítomni byli redaktoři některých médií, učitelé se však zúčastnili jen sporadicky.

Zápis z kulatého stolu. Microgaming – största casino spelutvecklare