Kulatý stůl SKAV a EDUin: Odpovídá návrh nového kurikula vzdělávání pro budoucnost?