Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky 2030+?