Odpovídá návrh nového kurikula vzdělávání pro budoucnost?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 18. 04. 2024

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Matěj Bulant / Národní pedagogický institut
Tomáš Kuba / Stálá konference asociací ve vzdělávání
Jiří Kulich / Pavučina, Síť středisek ekologické výchovy
Jiří Nantl / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dana Pražáková / Česká školní inspekce
zástupkyně vedení školy v jednání / -

Otázky

Co nového přináší draft revidovaného RVP ZV v předkládané verzi oproti platné verzi RVP ZV?
Jak byly naplněné ambice Strategie 2030+ a Hlavních směrů revize RVP?
Jak draft revidovaného kurikula pedagogům odpovídá na otázku: ,,Proč, co a jak učit?“
Jak budou vypořádány podněty z veřejné konzultace?
Jak bude probíhat další proces z pohledu řízení a zapojení odborných kapacit?

Moderátor

Dana Ticháčková / Učitelská platforma