Kulatý stůl SKAV a EDUin „s ministrem školství Vladimírem Balašem“ na téma: Jaké jsou aktuální plány MŠMT v oblasti vzdělávací politiky?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 14. 02. 2023

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Vladimír Balaš / ministr školství
Karel Gargulák / PAQ Research
Daniel Hůle / Člověk v tísni
Petra Keprtová / SKAV
Silvie Pýchová / Partnerství 2030+

Otázky

Držíme kontinuitu vzdělávací politiky s předchozími ministry? Jak vypadá dnes implementace S2030+, co se daří a co nedaří?
Daří se snižovat nerovnosti ve vzdělávání? Co by se mělo udělat především a co v tom plánuje ministerstvo?
Jak probíhá reforma obsahu a způsobu vzdělávání? V jakém stadiu je revize RVP, kdo je zodpovědný za její průběh a zvládnutí? Kdo a jak přesvědčí pro provedení reformy učitele?
Podaří se naplnit vládní prohlášení z hlediska financování vzdělávání? Kdo a kde najde prostředky na navýšení platů pedagogů, nebude to na úkor jiných oblastí vzdělávání?
Jaké jsou plány v oblasti přijímacích zkoušek a maturit? Osvědčila se jednotná přijímací zkouška? Jaká jsou hlavní zadání pro nové vedení Cermatu?
Jak proběhlo předsednictví EU v oblasti vzdělávání? Jsou nějaké nové přínosy či podněty pro resort? Co se povedlo?

Moderátor

Miroslav Hřebecký / EDUin