O čem svědčí vysoký počet odkladů povinné školní docházky?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 20. 04. 2023

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Hana Havlínová / Národní pedagogický institut
Martin Kocur / MŠ Beruška, Frýdek Místek
Kateřina Lánská / EDUin
Jan Mušuta / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Hana Splavcová / Národní pedagogický institut
Kamila Stuchlová / 1. ZŠ Plzeň

Otázky

Proč je vysoký počet odkladů povinné školní docházky problém a jaký to má dopad na systém?
Jsou odklady příčinou či následkem problému? Co nám ukazují?
Má být škola připravená na dítě nebo dítě na školu?
Jak revize RVP PV a RVP ZV reflektuje současnou situaci v oblasti odkladů?
Jak by měla vypadat spolupráce MŠ a ZŠ?
Kdo bude iniciátorem provázanosti MŠ a ZŠ na systémové úrovni?

Moderátor

Tereza Valkounová / Asociace lesních mateřských škol