Jednotné přijímací zkoušky ve světle koronaviru


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 28. 01. 2021

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVos/

Pozvánka - ke stažení

Panelisté

Karel Derfl / ředitel ZŠ Chraštice, zástupce Učitelské platformy
Miroslav Hřebecký / programový ředitel EDUin
Michaela Kleňhová / ředitelka CERMAT
Jitka Kmentová / ředitelka Gymnázia Na Zatlance
Ivan Smolka / ředitel Waldorfského lycea
Ondřej Nováček / 1. místopředseda České středoškolské unie, student Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech

Otázky

Jsou jednotné přijímací zkoušky v souladu s RVP?
Jak jednotné přijímací zkoušky ovlivňují obsah výuky?
Zjišťuje se, kdo se kam dostane podle sociálněekonomického statusu rodiny?
Co jednotné přijímacízkoušky testují? Testujíse znalosti, nebo se i nějak zohledňuje kompetenční model?
Je možné do budoucna ponechat aktuální nastavení, tedy že využití je ponecháno v kompetenci ředitelů škol?
Dávají výsledky tohoto testování formativní zpětnou vazbu základním školám a jejich učitelům?
Co je smyslem přijímacího řízení?

Moderátor

Bohuslav Hora / Učitelská platforma