Jak zařídíme, aby se budoucí učitelé skutečně vzdělávali podle nového kompetenčního rámce?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 19. 10. 2023

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Matouš Bořkovec / spoluautor a editor Kompetenčního rámce, MŠMT
Barbora Matějková / studentka Pedagogické fakulty UK, Otevřeno
Jan Nehyba / vzdělavatel na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně
Blanka Pravdová / spoluautorka Kompetenčního rámce, vzdělavatelka, Učitel naživo
Markéta Sochovská / začínající a provázející učitelka, Začni učit!
v řešení / zástupce vedení pedagogických fakult

Otázky

Co musíme změnit, aby příprava učitelek a učitelů rozvíjela stanovené kompetence?
Stane se profesní pedagogická průprava hlavní náplní učitelského studia?
Jak se kompetenční rámec odrazí v pedagogických praxích, v práci provázejících a uvádějících učitelů a v seberozvoji samotných budoucích, začínajících i stávajících učitelů?
Jaké vzdělavatele budoucích učitelů potřebujeme a kde je vezmeme?
Jak pomůžeme tomu, aby sami studující učitelství, začínající učitelé a učitelky a všichni jejich vzdělavatelé přijali kompetenční rámec skutečně za svůj?

Moderátor

Tomáš Čakloš / Otevřeno