Jak zajistit e-bezpečí při distanční výuce?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 12. 11. 2020

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVos/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Jaroslav Faltýn / ředitel odboru základního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Bohuslav Hora / učitel ICT v ZŠ a MŠ Chraštice, lektor, Učitelská platforma
Kamil Kopecký / vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace, Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí projektu E-Bezpečí
Jiří Kyliánek / ředitel ZŠ Čelákovice
Ondřej Neumajer / odborník na ICT, Učitel naživo
Václav Písecký / vedoucí oddělení informační kriminality, Policie ČR
Zuzana Šimůnková / ICT koordinátorka, Gymnázium Havlíčkův Brod, zástupkyně Jednoty školských informatiků

Otázky

Jaká rizika související s online výukou je potřeba vzít na vědomí?
Jak současná situace změnila e-bezpečí ve výuce a ve škole?
Jaké nové výzvy nebo ohrožení se v souvislosti s distanční výukou objevily?
A jaká online rizika hrozí dětem, které jsou často doma osamoceny?
Nakolik si školy v tomto směru vzaly ponaučení z jarního období distanční výuky?
Jak se mění postihovatelnost chování v prostředí distanční výuky oproti prezenční výuce ve škole?
Jaká systémová opatření by mohla zvýšit bezpečnost online výuky?

Moderátor

Daniel Pražák / Otevřeno