Jak vytvářet „evidence-based“ vzdělávací politiku?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 19. 01. 2023

Místo konání: https://www.facebook.com/SKAVcz/

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Egle Havrdová / Schola Empirica
Václav Jelen / MŠMT
Václav Korbel / PAQ Research
Daniel Münich / Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Dana Pražáková / Česká školní inspekce
Vojtěch Ripka / Ústav pro studium totalitních režimů

Otázky

Je vzdělávací politika formulována na základě dat?
Jaká data a analýzy nám schází pro to, abychom se mohli dobře rozhodovat?
Jaká jsou východiska pro sběr analýzy dat?
Jaké zkušenosti máme s pokusným ověřování pro získávání spolehlivých a validních dat?
V jaké formě je třeba data zprostředkovávat?
Víme dopředu, zda dokážeme ohlídat dopady navrhovaných opatření a reforem?
Jak se současné aktivity (revize RVP, parametrizace asistentů, dlouhodobý záměr,...) řídí evidence-based?

Moderátor

David Klimeš / novinář, pedagog