Jak úspěšně integrovat děti ukrajinských uprchlíků do českých škol?


Kulatý stůl SKAV a EDUin


Datum: 09. 06. 2022

Místo konání: online

Pozvánka - ke stažení


Odkaz na videozáznam


Panelisté

Ondřej Andrys / ČŠI
Michal Černý / MŠMT
Salim Murad / Gymnázium Paměti národa
Hana Šišková / MČ Praha 7
Kristýna Titěrová / META
Luboš Zajíc / Asociace ředitelů základních škol

Otázky

Jak byste charakterizovali úspěšnou integraci ukrajinských dětí v současné situaci?
Co se dobře daří v integraci dětí cizinců? Díky čemu?
Jaká důležitá témata v souvislosti s jejich podporou ve vzdělávání zatím nejsou dostatečně řešena? A jak se k tomu stavět do budoucna?
Nakolik vyhovují stávající legislativní úpravy tomu, co je potřeba aktuálně řešit?
Jakou odbornou podporu potřebují pedagogové a školy, aby tuto náročnou situaci zvládli? Co udělat pro to, aby učitelé neměli pocit, že v tom zůstali sami?
Disponují školy dostatečnými finančními prostředky na vytvoření vhodných podmínek pro tyto děti?
Co se díky této zkušenosti dozvídáme o kvalitě vzdělávacího systému? Jak lze vytěžit zkušenosti s integrací ukrajinských dětí směrem k dalším změnám ve vzdělávání?

Moderátor

Andrej Novik / Post Bellum